تبلیغات
عاشقانه های مهرداد و نگین
... عمومی ,

می رویید. در جنگل خاموشی رویا بود.

شبنم ها بر جا بود.

درها باز  . چشم تماشا باز . چشم تماشا تر  و خدا در هر ... آیا بود ؟

خورشیدی در هر مشت : بام نگه بالا بود.

می بویید . گل وا بود ؟ بوییدن بی ما بود :زیبا بود .

تنهایی تنها بود.

ناپیدا پیدا بود.

" او " آنجا . آنجا بود .

                                                                                   سهراب سپهری


2نوشته شده در سه شنبه 17 بهمن 1385 ساعت 02:32 ق.ظ توسط مهرداد   نظر شما ()
ویرایش شده در - ساعت -

صفحات :